Abonnement

Voor slechts 50 euro (exclusief BTW) per kalenderjaar heeft u bij ons recht op incassodienstverlening en diverse gratis adviezen. Daarnaast financieren wij al uw, in een procedure te maken, kosten voor, inclusief de juridische kosten. Alle gemaakte kosten worden verhaald op uw debiteur en worden in rekening-courant met u verrekend.

Incassotarief
Indien u geen gebruik wenst te maken van ons abonnementstarief dan kunt u met opdrachten uiteraard ook bij ons terecht, in dat geval bedraagt de incasso vergoeding 5% van de vordering.

Buitenland
Ook incasso-opdrachten buiten Nederland kunnen door ons in behandeling worden genomen. Ook in het buitenland weten we de juiste weg te bewandelen om voor u uw vorderingen op de juiste wijze te innen.

Wilt u ook gebruik maken van de incassodiensten van Bureau Mercuur? Vul dan het inschrijfformulier voor zakelijke opdrachtgevers in, of het formulier voor losse opdrachten. Voor vragen kunt u uiteraard bellen met 050-5490517

Wanneer u langs wilt komen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. U bent op afspraak welkom op ons kantoor aan de Duinkerkenstraat 37 te Groningen.