‘Manifest Schuldvrij’ en ‘wie iets koopt of leent, betaalt dit (terug)’

De NVI, waar Bureau Mercuur bij aangesloten is, nam kennis van het ‘Manifest Schuldvrij’ dat onlangs is gelanceerd. In dit manifest uiten de initiatiefnemers hun bezorgdheid over het grote aantal.

Inloopspreekuur voor gratis tips en adviezen!

Bureau Mercuur is vanaf 3 maart 2017 elke vrijdagmiddag aanwezig op het kantoor van Kantoor Vreugdenhil in Uithuizermeeden. U kunt daar, klant of geen klant, met of zonder afspraak, naar.

Wijzinging pre-incassobrief

Wijziging pre-incassobrief In juli 2012 trad de Wet op de Incassokosten in werking. In die wet is opgenomen welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd mag worden, en wanneer. Rapport Voorwerk.

Contact met Bureau Mercuur via WhatsApp.

Contact met Bureau Mercuur via WhatsApp.

We zijn nu nog beter bereikbaar! Ook per WhatsApp kun je nu contact opnemen met ons. Voor het indienen van een vordering, vraag over een dossier, aanvragen van een betalingsregeling.

Browsing 4 / 4 articles