Incasso

Heeft u een vordering die u maar niet betaald krijgt? Besteed het uit aan Bureau Mercuur! Met of zonder abonnement bij Bureau Mercuur gaan wij voor u aan de slag.

Een abonnement heeft een aantal voordelen, bekijk hiervoor de informatie op de website over het abonnement bij Bureau Mercuur.

Onze werkwijze is helder en duidelijk, bovenal snel en doelgericht! Wanneer wij uw opdracht ontvangen, zoeken wij in diverse online databanken naar uw debiteur, verwerken wij uw opdracht en sturen wij op dag 1 een eerste incassomaning. Wanneer uw debiteur niet reageert op onze incassomaning, herinnering en concept-dagvaarding, ontvangt uw debiteur veelal binnen 40 dagen de dagvaarding.

Deze aanpak is helder en daadkrachtig; of uw debiteur betaalt binnen 40 dagen, of de vordering wordt via het gerechtelijke pad geind. Dat betekent dat er een vonnis uitgesproken zal worden, vaak binnen 60 dagen, waarna we kunnen overgaan tot beslaglegging van (on)roerende goederen of inkomsten van uw debiteur. De gehele juridische procedure zal door Bureau Mercuur namens u gevoerd en afgehandeld worden.