‘Manifest Schuldvrij’ en ‘wie iets koopt of leent, betaalt dit (terug)’

De NVI, waar Bureau Mercuur bij aangesloten is, nam kennis van het ‘Manifest Schuldvrij’ dat onlangs is gelanceerd. In dit manifest uiten de initiatiefnemers hun bezorgdheid over het grote aantal mensen dat problematische schulden heeft en waarvoor zij meer aandacht willen in politiek Den Haag. Wij delen die zorgen voluit. Op hoofdlijnen onderschrijven we dan ook de in het manifest genoemde redenen en aanbevelingen.

Het volledige statement van de NVI treft u hier: http://www.nvio.nl/nieuws/statement

Response to this project

characters left

No comments yet.