Onze werkwijze

Bureau Mercuur, al sinds 1908 de betrouwbare incasso partner in de incassobranche!!!

Heeft u een vordering die u maar niet betaald krijgt? Besteed het uit aan Bureau Mercuur! Met of zonder abonnement bij Bureau Mercuur gaan wij voor u aan de slag. No cure? no  pay! Dit betreft de buitengerechtelijke incassovergoeding.

Een abonnement heeft een aantal voordelen, bekijk hiervoor de informatie op de website over het abonnement bij Bureau Mercuur.

Onze werkwijze is helder en duidelijk, bovenal snel en doelgericht! Wanneer wij uw opdracht ontvangen, zoeken wij in diverse online databanken naar uw debiteur, screenen en verwerken wij uw opdracht  en sturen wij op dag 1 de eerste incassomaning. Wanneer uw debiteur niet reageert op onze betalingsverzoeken, ontvangt uw debiteur veelal binnen 40 dagen de dagvaarding.  Dat is snel, maar wanneer debiteuren na 3 briefjes, e-mails en/of telefonische pogingen niet hebben betaald of gereageerd, dan heeft een vierde, vijfde of zesde briefje geen zin. Die slaan wij dus over.

Deze aanpak is helder en daadkrachtig; of uw debiteur betaalt binnen 40 dagen, of de vordering wordt via het gerechtelijke pad ge├»nd. Dat betekend dat er een vonnis uitgesproken zal worden, in veel gevallen binnen 60 dagen, waarna we kunnen overgaan tot beslaglegging van (on)roerende goederen of inkomsten van uw debiteur. De gehele juridische procedure zal door Bureau Mercuur namens u gevoerd en afgehandeld worden.

Informatie voor debiteuren
Heeft u van ons een brief ontvangen? Leest u dan zsm de inhoud en check de gegevens van onze opdrachtgever en de vordering! Wanneer de vordering klopt, dan verzoeken we u om binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan op een van onze rekeningnummers.

Klopt de vordering niet, of niet geheel, dan verzoeken wij u om dat zo spoedig aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan uw opmerking bespreken en voorleggen aan onze opdrachtgever. In de tussentijd stopt het invorderingstraject. De uitkomst van dat overleg zullen we zsm met u bespreken.

Klopt de vordering wel, maar wenst u een betalingsregeling, dan is dat zeker bespreekbaar. U dient dan wel zsm contact met ons op te nemen via info@bureaumercuur.nl of 050-5490517