Wijzinging pre-incassobrief

20161202_104358

Wijziging pre-incassobrief

In juli 2012 trad de Wet op de Incassokosten in werking. In die wet is opgenomen welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd mag worden, en wanneer. Rapport Voorwerk II, die daarvoor een handleiding gaf voor redelijke incassokosten is daarmee vervangen.

Met de intreding van de Wet op de Incassokosten heeft de overheid eenheid en duidelijkheid willen verschaffen over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. Vanaf dat moment wist iedereen, of kon iedereen weten, welke incassokosten betaald zouden moeten worden wanneer een vordering onbetaald bleef. Een belangrijke voorwaarde was wel dat de debiteur in kwestie, indien deze debiteur een consument is, een juiste pre-incassobrief (of laatste aanmaning) moest ontvangen, om de buitengerechtelijke incassokosten door te kunnen belasten aan die debiteur. Door die brief moest de debiteur in elk geval nog veertien dagen de tijd krijgen om de hoofdsom te betalen en geïnformeerd worden over de hoogte van de incassokosten en andere consequenties wanneer er niet alsnog tijdig betaald zou worden. Deze brief is overigens slechts noodzakelijk bij debiteuren die als consument of particulier aangemerkt worden.

In principe is dat een helder en duidelijk uitgangspunt en voor u, als het goed is, niets nieuws. Toch zijn er diverse juridische procedures gevoerd over de inhoud van de pre-incassobrief, onder meer over de 14 dagen-termijn en wanneer die termijn begint te lopen. Welke formulering moet worden gehanteerd? Is dat “binnen 14 dagen”, of “binnen 14 dagen na heden” of zelfs “binnen 14 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”?

Op 25-11-2016 heeft de Hoge Raad laten weten dat er vanaf nu slechts twee formuleringen juist zijn: ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” en “binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. De ervaringsregel is dat gewone post (niet aangetekend) op de tweede dag na de verzending is bezorgd, waarbij een zondag, maandag of officiële feestdag niet meetellen als tussenliggende dag… Daarna begint de termijn te lopen.

Wilt u aanspraak blijven maken op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten? Voer dan de wijziging door in uw pre-incassobrief. Abonneehouders krijgen daarvoor een tool toegestuurd!

U kunt er ook voor kiezen om die pre-incassobrief door Bureau Mercuur te laten versturen. U heeft er geen omkijken meer naar en een brief van ons heeft een hogere attentiewaarde dan uw tweede, derde of wellicht vierde betalingsverzoek. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: voor opdrachtgevers met een abonnement kost dat slechts € 7,50 ex BTW, naast de gebruikelijke dossierkosten van € 7,50 ex BTW.

Bent u nog geen abonnementhouder of opdrachtgever bij Bureau Mercuur, maar wilt u daar meer informatie over? Bel dan snel met 050-5490517 of stuur een bericht naar info@bureaumercuur.nl

Response to this project

characters left

No comments yet.